Cukrovka (diabetes mellitus) 1. typu

Jedná se o autoimunitní onemocnění, které se zpravidla objevuje již v dětství či období dospívání. K jeho propuknutí dochází na základě genetických vloh a působení virové infekce, která nastartuje reakci imunitního systému, při níž dojde i k označení beta buněk jako cizorodé látky. Tyto beta buňky jsou součástí slinivky břišní, kde tvoří Langerhansovy ostrůvky. Jejich účelem je produkovat hormon inzulin, který zastává důležitou úlohu při metabolismu glukózy, tuků a bílkovin. Při cukrovce dochází k jejich ničení lymfocyty, což vede k absolutnímu nedostatku inzulinu, který je nutné doživotně dodávat, neboť si ho organismus již není schopen sám vyprodukovat. Tento typ cukrovky postihuje přibližně 8% pacientů s diagnózou diabetes mellitus.


Cukrovka (diabetes mellitus) 2. typu

Bývalo pravidlem, že se tento typ cukrovky objevovat u lidí starších 40 let, ale poslední dobou se vinou životního stylu objevuje čím dál častěji i u mladších jedinců. Vlohy pro tuto formu jsou taktéž genetického charakteru a k jejich propuknutí dochází působením mnoha vnějších faktorů. Obzvláště se mluví o způsobu stravování a nedostatečném pohybu. Téměř 90% pacientů trpí nadváhou až obezitou a jejich sedavý způsob života postrádá dostatek pohybu. Tím se u nich rozvine rezistence na inzulin, tedy relativnímu nedostatku, neboť slinivka ho produkuje dostatek. Během posledních dvaceti let došlo k mnohonásobnému zvýšení nemocných s tímto typem cukrovky a při současném tempu růstů by se brzy mohlo začít hovořit o epidemii.


Gestační diabetes mellitus

Přibližně u 4% žen se v průběhu těhotenství objevuje zvýšená hladina glukózy v krvi, která kolísá na základě množství těhotenských hormonů. Slinivka břišní má poté potíže se vyrovnat se zvýšenými požadavky na inzulin a ač nikdy dříve neměli potíže, objevuje se u nich cukrovka. Ta po porodu obvykle zase vymizí. Zvýšené hladiny glukózy a inzulinu u plodu vyvolají tzv. diabetickou fetopatii, jenž se projeví ve zvýšené porodní hmotnosti, riziku hypoglykemie a novorozenecké žloutenky. Obě tyto komplikace nejsou nikterak závažné a jelikož je gestační diabetes podchycen již při rozboru krve během dvacátého týdne těhotenství, je jejich prognóza velmi dobrá.